JAK TO DZIAŁA?

Wybór zadłużonej nieruchomości

nabycie wierzytelności

egzekucja i licytacja komornicza

przejęcie nieruchomości w ramach potrącenia komorniczego

PRZYKŁAD

 1. Inwestor nabywa od Funduszu Sekurytyzacyjnego bankową wierzytelność hipoteczną o nominale łącznym (niespłacony kapitał kredytu + wymagalne odsetki) o wartości 1 mln. PLN.
 2. Za wierzytelność Inwestor płaci 400.000,00 PLN (dyskonto).
 3. Wartość rynkowa nieruchomości 900.000,00 PLN.
 4. Inwestor dokonuje stosownej zmiany w Księdze Wieczystej (wpisuje się w miejsce poprzedniego wierzyciela na pierwszym miejscu w dziale IV hipoteki).
 5. Jeśli jest prowadzona egzekucja komornicza, zawiadamia również o fakcie zmiany wierzyciela Komornika prowadzącego egzekucję z nieruchomości.
 6. Licytacja komornicza (wariant z przejęciem nieruchomości) :
  Inwestor wygrywa licytację komorniczą (tzw. przybicie) na kwotę 850.000,00 PLN i dokonuje płatności w ramach tzw. Kompensaty komorniczej (potrąca należną do zapłaty kwotę z licytacji ze swoją wierzytelnością hipoteczną). Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
  Inwestor nabywa nieruchomość za kwotę jaką zapłacił fizycznie za wierzytelność – w tym przypadku 400.000,00 PLN.
 7. Licytacja komornicza (wariant inwestycyjny : wypłata) :
  Podczas licytacji nieruchomość zostaje kupiona przez innego oferenta / uczestnika licytacji za kwotę 900.000,00 PLN. Oferent, który wygrał licytację wpłaca kwotę za nieruchomość na konto komornika prowadzącego licytację nieruchomości. Z uzyskanej kwoty komornik potrąca swoje koszty egzekucyjne (około 25.000,00 PLN) i rozlicza z całej kwoty wierzycieli w/g kolejności wpisów KW w dziale IV hipoteki.
  Inwestor otrzymuje kwotę 875.000,00 PLN. Pomniejszając otrzymaną kwotę z licytacji o koszt zakupu wierzytelności 400.000,00 PLN, zysk Inwestora to około 475.000,00 brutto.

NEWSLETTER

Chcesz być informowany o najnowszych OFERTACH ?
Zapisz się do naszego newslettera.